Poniżej przedstawione zostały wybrane fragmenty z maili , wypowiedzi i opinie o zastosowanych terapiach oraz ich wpływie na zmiany jakie odczuły osoby poddające się im.