RODO

SZANOWNI PAŃSTWO,

1.      Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2.      Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest SPECJALISTYCZNY GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ KRZYSZTOF BEDNARSKI z siedzibą przy ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 8/6 w SANOKU (38-500), adres e-mail pknkb@op.pl.
3.      Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawie dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail  pknkb@op.pl.
4.      Dane pozyskiwanie są na potrzeby prowadzonych przez nas szkoleń.
6.      Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) przenoszenia danych;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
e) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.      Z powyższych praw można skorzystać po przez: kontakt e-mailowy pknkb@op.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 8/6, 38-500 Sanok.
8.      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9.      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11.  Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

SPECJALISTYCZNY GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ KRZYSZTOF BEDNARSKI