1. SPECJALISTYCZNY GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ KRZYSZTOF BEDNARSKI nie mogą być traktowane jako alternatywa dla konwencjonalnych metod leczenia. Terapie nie zachęcają do rezygnacji z leczenia u lekarzy specjalistów.
  2. Treść ofert zamieszczonych w Serwisie nie może być traktowana jako zastępstwo konsultacji lekarskich ani stanowić podstawy do diagnozowania dolegliwości lub schorzeń.
  3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści ofert zamieszczonych w Serwisie.
  4. Usługi oferowane w ramach zabiegów opierają się wyłącznie na terapiach bezinwazyjnych i bezbolesnych oraz  na przekazie energetycznym.
  5. Właściciel Serwisu nie zajmuje się doradztwem ani nie wpływa w żaden sposób na decyzje Klientów, dotyczące ich życia osobistego, zawodowego i zdrowia. Właściciel serwisu nie posiada wiedzy na temat osobistych reakcji Klientów, i nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie jakiegokolwiek problemu Klienta. Odpowiedzialność za swoje życie ponosi tylko i wyłącznie Klient.
  6. Ze względu na charakter usług świadczonych przez Właściciela serwisu przyjmuje się, że usługi te nie mogą wywołać u Klientów żadnych reakcji niepożądanych lub prowadzić do pogorszenia stanu organizmu. Jakiekolwiek pogorszenie samopoczucia Klienta uznaje się zatem za niezależne od prowadzonej terapii i nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela Gabinetu.
  7. W trakcie niektórych terapii naturalnych Klienci mogą zgłaszać lekkie odczucia fizyczne, takie jak mrowienie, ciepło po Terapii  przejściowe pogorszenie samopoczucia. Są to naturalne reakcje organizmu na przekaz energetyczny oraz zastosowane bezinwazyjnych i bez użycia siły Terapii , które ustępują samoistnie w czasie od kilku godzin do 2 – 5 dni.
  8. Jeśli Klient w czasie korzystania z usług SPECJALISTYCZNEGO GABINETU MEDYCYNY NATURALNEJ zauważy u siebie jakiekolwiek objawy, które wzbudzają jego niepokój, powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
  9. Ze względu na charakter usług, nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących skuteczności stosowanych terapii. Jednocześnie zastrzega, że pozytywne efekty Terapii Naturalnych mogą nie być bezpośrednio odczuwalne dla Klienta zaraz po przeprowadzonych Terapiach.
  10. Klient zlecając wykonanie usługi rozumie i akceptuje, że mogą uruchomić się w trakcie zabiegu jak i po jego zakończeniu emocje związane z nierozwiązanymi sprawami z przeszłości, które mogą być przez Klienta szeroko interpretowane jako skutek uboczny zabiegu.
  11. Zlecenie wykonania usługi przez Klienta stwierdza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu, z wyrażeniem zgody na wykonanie sesji przedstawionych w ofercie a także równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.