1. Terapie Naturalne & Bioterapia Krzysztof Bednarski nie mogą być traktowane jako alternatywa dla konwencjonalnych metod leczenia. Terapie nie zachęcają do rezygnacji z leczenia u lekarzy specjalistów.
 2. Treść ofert zamieszczonych w Serwisie nie może być traktowana jako zastępstwo konsultacji lekarskich ani stanowić podstawy do diagnozowania dolegliwości lub schorzeń.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści ofert zamieszczonych w Serwisie.
 4. Usługi oferowane w ramach zabiegów opierają się wyłącznie na terapiach bezinwazyjnych i bezbolesnych oraz  na przekazie energetycznym.
 5. Właściciel Serwisu nie zajmuje się doradztwem ani nie wpływa w żaden sposób na decyzje Klientów, dotyczące ich życia osobistego, zawodowego i zdrowia. Właściciel serwisu nie posiada wiedzy na temat osobistych reakcji Klientów, i nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie jakiegokolwiek problemu Klienta. Odpowiedzialność za swoje życie ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 6. Ze względu na charakter usług świadczonych przez Właściciela serwisu przyjmuje się, że usługi te nie mogą wywołać u Klientów żadnych reakcji niepożądanych lub prowadzić do pogorszenia stanu organizmu. Jakiekolwiek pogorszenie samopoczucia Klienta uznaje się zatem za niezależne od prowadzonej terapii i nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela Gabinetu.
 7. W trakcie niektórych terapii naturalnych Klienci mogą zgłaszać lekkie odczucia fizyczne, takie jak mrowienie, ciepło po Terapii  przejściowe pogorszenie samopoczucia. Są to naturalne reakcje organizmu na przekaz energetyczny oraz zastosowane bezinwazyjnych i bez użycia siły Terapii , które ustępują samoistnie w czasie od kilku godzin do 2 – 5 dni.
 8. Jeśli Klient w czasie korzystania z usług Terapii Naturalnych & Bioterapii zauważy u siebie jakiekolwiek objawy, które wzbudzają jego niepokój, powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
 9. Ze względu na charakter usług, a także różnice w podatności różnych osób na przekaz energetyczny, ora stosowane Terapie , Gabinet Terapii Naturalnych & Bioterapii nie udziela żadnych gwarancji dotyczących skuteczności świadczonych usług. Jednocześnie zastrzega, że pozytywne efekty Terapii Naturalnych mogą być bezpośrednio nieodczuwalne dla Klienta.
 10. Klient zlecając wykonanie usługi rozumie i akceptuje, że mogą uruchomić się w trakcie zabiegu jak i po jego zakończeniu emocje związane z nierozwiązanymi sprawami z przeszłości, które mogą być przez Klienta szeroko interpretowane jako skutek uboczny zabiegu.
 11. Zlecenie wykonania usługi przez Klienta stwierdza o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu, z wyrażeniem zgody na wykonanie sesji przedstawionych w ofercie a także równoznaczne z akceptacją niniejszego regualminu.
 1. Terapie Naturalne & Bioterapia Krzysztof Bednarski nie mogą być traktowane jako alternatywa dla konwencjonalnych metod leczenia. Terapie nie zachęcają do rezygnacji z leczenia u lekarzy specjalistów.
 2. Treść ofert zamieszczonych w Serwisie nie może być traktowana jako zastępstwo konsultacji lekarskich ani stanowić podstawy do diagnozowania dolegliwości lub schorzeń.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści ofert zamieszczonych w Serwisie.
 4. Usługi oferowane w ramach zabiegów opierają się wyłącznie na terapiach bezinwazyjnych i bezbolesnych oraz  na przekazie energetycznym.
 5. Właściciel Serwisu nie zajmuje się doradztwem ani nie wpływa w żaden sposób na decyzje Klientów, dotyczące ich życia osobistego, zawodowego i zdrowia. Właściciel serwisu nie posiada wiedzy na temat osobistych reakcji Klientów, i nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie jakiegokolwiek problemu Klienta. Odpowiedzialność za swoje życie ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 6. Ze względu na charakter usług świadczonych przez Właściciela serwisu przyjmuje się, że usługi te nie mogą wywołać u Klientów żadnych reakcji niepożądanych lub prowadzić do pogorszenia stanu organizmu. Jakiekolwiek pogorszenie samopoczucia Klienta uznaje się zatem za niezależne od prowadzonej terapii i nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela Gabinetu.
 7. W trakcie niektórych terapii naturalnych Klienci mogą zgłaszać lekkie odczucia fizyczne, takie jak mrowienie, ciepło po Terapii  przejściowe pogorszenie samopoczucia. Są to naturalne reakcje organizmu na przekaz energetyczny oraz zastosowane bezinwazyjnych i bez użycia siły Terapii , które ustępują samoistnie w czasie od kilku godzin do 2 – 5 dni.
 8. Jeśli Klient w czasie korzystania z usług Terapii Naturalnych & Bioterapii zauważy u siebie jakiekolwiek objawy, które wzbudzają jego niepokój, powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
 9. Ze względu na charakter usług, a także różnice w podatności różnych osób na przekaz energetyczny, ora stosowane Terapie , Gabinet Terapii Naturalnych & Bioterapii nie udziela żadnych gwarancji dotyczących skuteczności świadczonych usług. Jednocześnie zastrzega, że pozytywne efekty Terapii Naturalnych mogą być bezpośrednio nieodczuwalne dla Klienta.
 10. Klient zlecając wykonanie usługi rozumie i akceptuje, że mogą uruchomić się w trakcie zabiegu jak i po jego zakończeniu emocje związane z nierozwiązanymi sprawami z przeszłości, które mogą być przez Klienta szeroko interpretowane jako skutek uboczny zabiegu.
 11. Zlecenie wykonania usługi przez Klienta stwierdza o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu, z wyrażeniem zgody na wykonanie sesji przedstawionych w ofercie a także równoznaczne z akceptacją niniejszego regualminu.