Formularz kontaktowy

Kontakt

Gabinet Terapii Naturalnych , Odnowa Biologiczna
Krzysztof Bednarski

E-Mail: pknkb@op.pl
Adres: ul. Kazimierza Wielkiego   8/6   , 38-500 Sanok
Tel: 503 012 663

ZAPRASZAM

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK  w godzinach 16:15 – 20:00

PIĄTEK  – Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym .

Rejestracja w godzinach od 11 – 16

REGULAMIN

 1. Terapie Naturalne  Krzysztof Bednarski nie mogą być traktowane jako alternatywa dla konwencjonalnych metod leczenia. Terapie nie zachęcają do rezygnacji z leczenia u lekarzy specjalistów.
 2. Treść ofert zamieszczonych w Serwisie nie może być traktowana jako zastępstwo konsultacji lekarskich ani stanowić podstawy do diagnozowania dolegliwości lub schorzeń.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści ofert zamieszczonych w Serwisie.
 4. Usługi oferowane w ramach zabiegów opierają się wyłącznie na terapiach bezinwazyjnych i bezbolesnych oraz  bez skutków ubocznych
 5. Właściciel Serwisu nie zajmuje się doradztwem ani nie wpływa w żaden sposób na decyzje Klientów, dotyczące ich życia osobistego, zawodowego i zdrowia. Właściciel serwisu nie posiada wiedzy na temat osobistych reakcji Klientów, i nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie jakiegokolwiek problemu Klienta. Odpowiedzialność za swoje życie ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 6. Ze względu na charakter usług świadczonych przez Właściciela serwisu przyjmuje się, że usługi te nie mogą wywołać     u Klientów żadnych reakcji niepożądanych lub prowadzić do pogorszenia stanu organizmu. Jakiekolwiek pogorszenie samopoczucia Klienta uznaje się zatem za niezależne od prowadzonej terapii i nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela Gabinetu.
 7. W trakcie niektórych terapii,  Klienci mogą zgłaszać lekkie odczucia fizyczne, takie jak mrowienie, ciepło po Terapii  przejściowe pogorszenie samopoczucia. Są to naturalne reakcje organizmu na  zastosowane bez użycia siły i  bezinwazyjne  Terapie , które ustępują samoistnie w czasie od kilku godzin do 2 – 5 dni.
 8. Jeśli Klient w czasie korzystania z usług Terapii Naturalnych zauważy u siebie jakiekolwiek objawy, które wzbudzają jego niepokój, powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
 9. Ze względu na charakter usług, a także różnice w podatności różnych osób na  stosowane Terapie , Gabinet Terapii Naturalnych nie udziela żadnych gwarancji dotyczących skuteczności świadczonych usług. Jednocześnie zastrzega, że pozytywne efekty  poddanych Terapii  mogą być bezpośrednio nieodczuwalne dla Klienta.
 10. Klient zlecając wykonanie usługi rozumie i akceptuje, że mogą uruchomić się w trakcie zabiegu jak i po jego zakończeniu emocje związane z nierozwiązanymi sprawami z przeszłości, które mogą być przez Klienta szeroko interpretowane jako skutek uboczny zabiegu.
 11. Zlecenie wykonania usługi przez Klienta stwierdza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu, z wyrażeniem zgody na wykonanie sesji przedstawionych w ofercie a także równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.